Hướng đạo điểm quần vợt 007,Tỉ số Trực tiếp Hướng đạo-Hồ sơ công ty